Bögen
Zurück Home Weiter

 

Bögen T minSTR Dam Gew Verf. Preis SI LC Extras Wo
Standardbogen 2 1+ (minSTR+2) M 1,00 3/36 h minSTRx100 1,00 5-D - A15
Ranger-X Bogen 3 2+ (minSTR+4) M 1,50 5/36 h minSTRx120 2,00 5-D - A15
Pfeil, Standard 3 - - 0,08 4/36 h 18 1,00 10-D - A15
Pfeil, Ranger-X 4 - - 0,10 3/36 h 10 1,00 10-D - A15
Pfeilspitzen T     Gew Verf. Preis SI LC Extras Wo
Brandspitze -1 - - +4/14 d +50 2,00 6-D +5L Brandschaden A15
Explosivspitze -1 Powerniveau +1 - +1/36 d +10 1,00 10L-D - A15
Ex-Explosivspitze -1 Powerniveau +2 - +4/+14 d +60 2,00 6L-D - A15
Hammerhead -1 - - +1/36 h +10 1,00 10L-D wie Gelgeschoss A15
Heuler -1 - - +1/24 d +10 1,00 legal - A15
Widerhaken -1 - - +1/36 d +2 1,00 10L-D - A15

Reichweiten

Kurz -MW:4-

Mittel -MW:5-

Weit -MW:6-

Extrem -MW:9-

Bogen

-minSTR

-minSTR x10

-minSTR x30

-minSTR x60

 

      

© 2005 WizKids, LLC. Shadowrun is a registered trademark of WizKids, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2005 Fantasy Productions.