Armbrüste
Zurück Home Weiter

 

Armbrüste T minSTR Dam Gew Verf. Preis SI LC Extras Wo
Leicht 2 3 6L 2,00 4/36 h 300 1,00 6-D - A15
Mittel 2 4 6M 3,00 5/36 h 500 1,00 6-D - A15
Schwer - 5 8S 4,00 6/36 h 750 1,00 5-D - A15
Pistolenarmbrust 5 2 4L 1,00 3/36 h 200 1,00 8L-D - A15
Repetierarmbrust 2 4 6M 4,00 8/48 h 800 2,00 5L-D - A15
Bolzen 4 - - 0,05 5/36 h 5 1,00 10-D - A15
Bolzen für Pistolenarmbrust 6 - - 0,04 4/36 h 3 1,00 10L-D - A15
Pfeilspitzen T   Dam Gew Verf. Preis SI LC Extras Wo
Brandspitze -1 - - +4/14 d +50 2,00 6-D 5L Brandschaden A15
Explosivspitze -1 Powerniveau +1 - +1/36 d +10 1,00 10L-D - A15
Ex-Explosivspitze -1 Powerniveau +2 - +4/+14 d +60 2,00 6L-D - A15
Hammerhead -1 - - +1/36 h +10 1,00 10L-D wie Gelgeschoss A15
Heuler -1 - - +1/24 d +10 1,00 legal - A15
Widerhaken -1 - - +1/36 d +2 1,00 10L-D - A15

Reichweiten

Kurz -MW:4-

Mittel -MW:5-

Weit -MW:6-

Extrem -MW:9-

Leichte Armbrust

-6

-24

-60

-120

Mittlere Armbrust

-12

-48

-120

-200

Schwere Armbrust

-25

-75

-200

-300

Repetierarmbrust

-12

-48

-120

-200

Pistolenarmbrust

-4

-18

-40

-60

 

      

© 2005 WizKids, LLC. Shadowrun is a registered trademark of WizKids, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2005 Fantasy Productions.